Home

Fiona Rijpkema, 1971, Hengelo (O.) studeerde in 1996 af aan de AKI te Enschede, afstudeerrichting tekenen en schilderen. Zij is naast het tekenen en schilderen zich meer gaan toeleggen op grafiek, voornamenlijk etsen, lino- en houtsneden. In haar huidige werk koestert en combineert ze de inherente tweepoligheid van zowel de door haar gekozen media; tekenen, schilderen en grafiek, als haar gekozen thema’s: Haar verwondering over de natuur en haar wiskundige schoonheid.

Een citaat van Carl Gustav Jung kenmerkt haar verwondering over de natuur en haar wiskundige schoonheid:

In all chaos,

there is a cosmos,

In all disorder,

a secret order.
Carl G. Jung